Posle dva moratorijuma u otplati dugova bankama koje su važile za sve zainteresovane građane, Narodna banka Srbije je donela odluku o još jednoj pauzi.

Novi moratorijum koji počinje da se primenjuje od danas, važi smo za one koje je kriza zbog pandemije korone najteže finansijski pogodila.

Prema ovoj odluci, banke su dužne da odobre olakšice građanima, poljoprivrednicima i preduzetnicima, koji zbog tih opravdanih okolnosti nisu u mogućnosti da izmiruju svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga. Tako će svi koji budu dokazali da su ugroženi imati priliku da odlože obaveze čak šest meseci.

– Olakšice se odnose na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz lizinga, uz odobravanje grejs perioda od pola godine i odgovarajućeg produženja roka otplate – kažu u NBS.

– Mesečne obaveze dužnika ne mogu da budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica. Tokom grejs perioda, banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka.

Prvi na spisku su nezaposleni. Osim njih, NBS je procenila da potrebu za olakšicama imaju dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji, zatim dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji neto mesečni prihod je manji za 10 odsto ili viši u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama iznad 40 odsto tih prihoda.

Poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva, koji su tokom ove godine imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u odnosu na prethodnu, imaju pravo na olakšice.

Izvor: RTS