Narodna banka Srbije objavila je listu osam banaka koje smatra „sistemski značajnim“ u 2021, što znači da bi pogoršanje njihovog finansijskog stanja ili prestanak rada imali ozbiljne negativne posledice na stabilnost finansijskog sistema. 

Kao i prošle godine, sistemski značajnim proglašene su Banca Intesa, Unicredit, Komercijalna, OTP banka, Rajfajzen banka, AIK banka, ERSTE banka i Poštanska štedionica.

Od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Republici Srbiji zahteva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od 1 odsto ili 2 odsto rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti.

Za Intezu, OTP, Unikredit i Komercijalnu banku ovaj procenat iznosi dva odsto, a za sve ostale sistemski značajne banke jedan odsto.

Narodna banka Srbije, najmanje jednom godišnje, preispituje zaštitni sloj kapitala za sistemski značajne banke i metodologiju za utvrđivanje sistemski značajnih banaka.

Izvor: novaekonomija.rs