Ogranak Elektrodistribucija Požarevac izvodiće radove na redovnom održavanju ili rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže i trafo stanica radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom i seči rastinja u trasi dalekovoda ili niskonaponske mreže.

Foto: RTV Biser

Zbog toga će bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

14.05.2024. – Požarevac – 09:00 – 13:00 – Vinogradska
14.05.2024. – Veliko Gradište – 08:00 – 17:00 – povremena isključenja (oko 30 minuta) za trafo oblasti: TS Ribarac, TS Žuća petrol, trafo stanice Kusiće 1, 2 i 3, Beli Bagrem 1, 2 i 3

15.05.2024. – Požarevac – 08:00 – 14:00 – deo Brežana (od TS Brežane 4 prema školi)
15.05.2024. – Kučevo – 09:00 – 14:00 – deo Ravništa
15.05.2024. – Golubac – 08:00 – 12:00 – povremena isključenja (oko 30 minuta) za trafo oblasti: TS Braničevo 1,2 i 3, Ponikva
15.05.2024. – Veliko Gradište – 11:00 – 17:00 – povremena isključenja (oko 30 minuta) za trafo oblasti: TSLazinac, Donja Kruševica, Bungalovi, Auto kamp, Rudarevo 1 i 2

16.05.2024. – Požarevac – 08:00 – 14:00 – deo Lučice Kruša prema centru
16.05.2024. – Veliko Gradište – 08:00 – 17:00 – povremena isključenja (oko 30 minuta) za trafo oblasti: TS Carevac 1 i 2, Kamijevo, Desine 1, 2 i 3, Srednjevo 1 i 2, TS broj 4 i 10, TS Vojna pošta, TS Vojna njiva 1

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.