Lekovito bilje koje raste u Homolju, svakako predstavlja jednu veliku i bogatu riznicu, a leto je vreme kada se ono bere, suši, čuva i od istog spravljaju razni lekoviti proizvodi.

Stručno znanje, pretočeno u pripremanje proizvoda od lekovitog bilja, mladost i iskustvo pretočeni u jedno, gotovo uvek rezultiraju kvalitetom, što se pokazalo i u praksi, dveju koleginica, diplomiranih biologa iz Krepoljina.

Sa biljem, prilikom branja, treba biti veoma obazriv, jer usled neprepoznavanja određene biljke može doći do greške, odnosno zamene sa nekom otrovnom biljkom. Zato postoje određena pravila koja se moraju poštovati, a to su pre svega prepoznavanje biljaka. Ukoliko postoje poteškoće u tome, pomoć treba najpre potražiti od botaničara ili farmaceuta, poručuje Zorica Miletić, diplomirani biolog.

Ideja o spravljanju kvalitetnih proizvoda na prirodnoj bazi je prvenstveno najviše vezana za pravac edukacije, navodi Mikica Petrović, diplomirani biolog, a potom i za neku vrstu ozbiljnije saradnje i ozbiljnije angažmane za koje sledi i ozbiljniji pristup.

Želja i volja da se na tom putu napreduje postoje, pogotovu kada se iskustvo i mladost u jedno spoje.

Izvor: zagubica.org.rs