Građani opštine Malo Crniće mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Foto: RTV Biser

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, u zgradi Opštinske uprave u Malom Crniću, Bajlonijeva 119., kancelarija broj 14., pozivom na broj 012/280-016, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i na sajtu Opštine Malo Crniće, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18.03.2022. godine u 24,00 časova.

Građani koji lično vrše uvid potrebno je da na uvid donesu ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se u Opštinskoj upravi Malo Crniće DO ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA (15 dana pre dana određenog za glasanje), nakon zaključenja biračkog spiska zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave, najkasnije 72 časa pre održavanja glasanja.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i na isti način i po istom postupku kao i građani.

Obaveštavaju se građani da Opštinskoj upravi Malo Crniće mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12.03.2022. godine do 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu