LPA Požarevac podseća poreske obveznike da se 15. novembra završava 4. kvartal za plaćanje poreza na imovinu,.

Foto: RTV Biser

Lokalna poreska administracija će u subotu, 13. novembra raditi sa strankama od 8 do 12 sati.