Od danas. 2. septembra 2022. godine „Kredi agrikol banka Srbija AD Novi Sad“ promenila je naziv u RBA banka a. d. Novi Sad kao deo procesa pripajanja „Rajfajzen“ banci.

Procesa pripajanja započeo je u avgustu prošle godine potpisivanjem ugovora, dok se potpuna integracija očekuje do kraja drugog kvartala 2023. godine.