Prvog radnog dana u 2022. godini, Veće Gradske opštine Kostolac održano je svoje prvo zasedanje, te je nova godina započeta radno.

Foto: kostolac.rs

U kabinetu predsednika Serdža Krstanoskog, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, kostolački većnici su otpočeli sa radom po predviđenom dnevnom redu. Između ostalog Veće Gradske opštine Kostolac razmatralo je i usvojilo predlog Godišnjeg plana javnih konkursa Gradske opštine Kostolac za 2022. godinu. Takođe, na sednici su razmatrana i rešavana i tekuća pitanja. Kostolački većnici su na ovom zasedanju bili složni u donošenju odluka, te su sve odluke usvojene jednoglasno.

Predsednik Krstanoski je ovom prilikom istakao da iako je prvi radni dan u godini, za lokalnu vlast nema odmora, te će i u ovoj godini, u skladu sa svojim ingerencijama, rešavati probleme građana i u svakom trenutku biti im na usluzi.