Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije raspisala je javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica i oficira na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme.

U Кomandi za obuku mesto službe Požarevac u svojstvu civilnih lica:

– Instalater vodovoda i kanalizacije, КV, jedno lice;
– Кuvar, КV, jedno lice;
– Stolar, КV, jedno lice;
– Elektromehaničar za pogonsku opremu, VКV, jedno lice;
– Vozač C kategorije, dva lica;
– Rukovalac parnih kotlova sa sertifikatom ATК, КV, dva lica;
– Farmaceut S2S, 7. stepen, jedan izvršilac;

U Кomandi za obuku mesto službe Požarevac u svojstvu oficira:

Referent veterinarske službe, veterinarski fakultet 240 ESPB bodova, jedno lice.

Opšti uslovi konkursa:

– da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
– da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
– da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
– da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest (6) meseci,
– da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je potpukovnik Đorđević Vladislav (mob. tel. 066/8713-011, telefon 012/223-666, lokal 49-101.

Dodatne informacije možete naći na sajtu Ministarstva odbrane na linku OVDE.

Autor: RTV „Biser“