Biblioteka „Nikola Sikimić Maksim“ Kučevo raspisuje književni konkurs za zbornik „Maksim“, na temu „Reč, knjiga, čovek“.

Ilustracija/Pixabay

Zbornik će biti posvećen umetnosti reči, knjizi kao umetničkom delu i ulozi i značaju biblioteka u životu savremenog čoveka.

Cela publikacija će biti objavljena i u štampanoj i digitalnoj verziji, dok će odabrani tekstovi biti digitalizovani u video i audio oblik, kako bi bili dostupni grupama slepih i slabovidih osoba, ali i prijemčiviji mlađoj populaciji.

Pozivaju se autori da pošalju svoje priloge (kratka proza, poezija, esej, članak, književni prikaz) sa kraćom biografijom na mejl: projekatmaksim@gmail.com.

Propozicije: jedan autor može poslati maksimalno tri priloga (Word, Times New Roman, 12, ćirilica), dužine do 15000 slovnih znakova (sa razmacima) za prozne tekstove i dužine do 30 stihova za poeziju.

Konkurs je otvoren do 31.oktobra 2021. godine.

Adresa za pitanja i nedoumice: projekatmaksim@gmail.com