Povodom obeležavanja „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom“ upozoravaju se vozači na teritoriji Grada Požarevca da ne parkiraju svoja vozila na mestima koja su rezervisana za osobe sa invaliditetom.

Pixabay

Komunalna milicija Grada Požarevca vršiće pojačanu kontrolu parkiranja na teritoriji Grada Požarevca.

Za nepoštovanje mera zabrane, koje su propisane odlukom predviđena je novčana kazna :

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu biće kažnjeno fizičko lice u iznosu od 5.000,00 dinara, preduzetnik u iznosu od 25.000,00 dinara i pravno lice u iznosu od 50.000,00 dinara, za prekršaje iz člana 19. stav 1. Odluke o upravljanju javnim parkiralištima („Službeni glasnik RS“, br. 19/2019 i 28/2020).