У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште.

Foto: RTV Biser

Студент може добити награду, уколико није губио годину током студирања и са оствареном просечном оценом током студија изнад 9.00.

Јавни позив траје од 2. јуна 2021. године до 16. јуна 2021. године. Кандидати се на јавни позив пријављују сами.

Пријаву могу преузети на линку Пријава на конкурс  за најбољег студента са територије општине Велико Градиште.

Ближа обавештења о јавном позиву могу се добити од Сузане Ђорђевић: телефон 0628074823, сузана.дјордјевиц@великоградисте.рс

Извор: velikogradiste.r