U opštini Žagubica otvorena je Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2022. godinu. Javna rasprava biće održana zaključno sa 06.1 decembra 2021. godine, u periodu od 08,00 do 15,00 časova.

Foto: RTV Biser

Zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2022. godinu mogu dostaviti lično ili pismenim putem Opštinskoj upravi opštine Žagubica – Odeljenju za finansije i budžet ili e-poštom na adresu racunovodstvo@opstinazagubica.rs