Pedovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul 2021. godine biće isplaćeno preko Banke Poštanska štedionica u petak 20.08.2021. godine.

Privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za jul 2021. godine u subotu, 08.2021. godine.