Pедовне новчане накнаде незапосленим лицима за јул 2021. године биће исплаћено преко Банке Поштанска штедионица у петак 20.08.2021. године.

Привремене новчане накнаде лицима која живе на и изван територије АП Косова и Метохије, за јул 2021. године у суботу, 08.2021. године.