EPS Distribucija Požarevac najavila je isključenja električne energije za črtvrtak zbog radova na trafo stanici, godišnjeg remonta i radova na niskonaponskoj mreži. 

Pixabay

U četvrtak 8. oktobra bez elektrićne enrgije od 08:00 do 09:00 časova ostaće Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, deo od Bratinca prema novom groblju – radovi u trafo stanici 35/10 Bratinac.

Od 08:00 do 15:00 deo Bratinca od centra prema Trnjanu, Trnjane, Nabrđe, deo Salakovca od centra prema Požarevcu, Šapine, Zabrega, Smoljinac, Bare i Kasidol – godišnji remont.

Od 09:00 do 14:00 deo Dubravice od početka sela prema TS Dubravica kula – radovi na NN mreži.

Od 09:00 do 14:30 naselje Dobra i vikend naselje Kožice.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.

Izvor: PDC Požarevac