Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da je resorno Ministarstvo za trgovinu formiralo Kontakt centar za oblast unutrašnje trgovine i zaštite potrošača, koji se dobija pozivanjem na broj 0800 104 107 i putem kojeg će građani i privreda moći da se upoznaju sa aktuelnim pravnim okvirom, kao i da dobiju sve potrebne informacije od operatera.

Foto: Pixabay

,,Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kontinuirano radi na unapređenju zakonodavnog okvira i stvaranju uslova za fer i pravednu tržišnu utakmicu na jedinstvenom tržištu Republike Srbije. Formirani kontakt centar će omogućiti informisanje i savetovanje građana, odnosno potrošača i predstavnika privrede i to je još jedan način na koji želimo da im se približimo i uključimo ih u ovaj proces”, rekla je Matić.

Ona je dodala da se vlasnici, menadžeri i zaposleni u privrednim subjektima, kao i preduzetnici ovim putem takođe mogu brzo uputiti u postojeća zakonska rešenja i prikupiti osnovne informacije o propisima koji su u pripremi, kao i na koji način mogu i sami da učestvuju i njihovoj pripremi, slanjem svojih komentara, primedbi i sugestija.

Pozivanje broja 0800 104 107 je besplatno za sve zainteresovane korisnike. Biranjem opcije 1 dobijaju se informacije i podrška u vezi unutrašnje trgovine, dok se biranjem opcije 2 dobijaju informacije u vezi zaštite potrošača.

Izvor: mtt