Fond PIO je utvrdio nove naknade pogrebnih troškova za 2023. i iznosi 56.858 dinara za sve kategorije penzionera.

Foto: Unsplash

Ova naknada se isplaćuje svima koji su snosili troškove sahrane preminulih korisnika penzije. U 2022. ovaj iznos bio je 46.533 dinara.

Visina naknade pogrebnih troškova usklađuje se na isti način kao i penzije.