Foto Vest 1554707759

Svetski dan Roma obeležava se 8. aprila, s ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi.


Mnoga romska udruženja u Srbiji ali i svetu aktivno deluju u oblasti socijalnih, kulturnih i sportskih projekata kako bi se poboljšala sveobuhvatna situaciju romske populacije.

Romi imaju svoju istoriju, jezik, kulturu i običaje, a kada je religija u pitanju Romi uglavnom prihvataju veru zemalja u kojima žive. Kod Roma je očuvano verovanje u dobre i zle duhove, ali i uroke.
Karakteristično im je da se u brak ulaze veoma mladi.

Romi imaju istančan sluh, obožavaju muziku i igru, te ne čudi podatak da u mnogim zemljama su poznati kao profesionalni muzičari. Instrumentima kojima se služe su prvenstveno violina, pa violončelo, kontrabas i cimbala.
Međunarodni dan Roma je službeno proglašen 1990. godine u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU).

I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.