Светски дан права потрошача обележава се од 15. марта 1983. године, у знак захвалности Џону Ф. Кенедију, који је 15.марта 1962. године у Конгресу САД предложио, a Конгрес прихватио, четири основна права потрошача: Прaво на безбедност, Право да потрошач буде информисан, Право на избор и Право да буде саслушан.

Pixabay

Две године од првог обележавања Светског дана права потртошача,  Генерална скупштина УН је усвојила Директиве УН за заштиту потрошача. Оне су обухватиле принципе осам потрошачких права и обезбедиле оквире за доношење и јачање националних политика заштите потрошача.  У њима се, поред четири Кенедијева права потрошача, на предлог Потрошачке Интернационале, налазе још четири; Право на задовољавање основних потреба, Право на обештећење, Право на образовање и Право на здраву животну средину.

Обележавањем Светског дана права потрошача, на међународном плану, врши се мобилизација грађанских активности усмерених на најактуелније проблеме. Потрошачка Интернационала припрема, покреће и координира годишње кампање у које се укључује велики број локалних организација потрошача и потрошачких група. Годишњим кампањама, које прерастају у трајне активности, развија се солидарност у међународном потрошачком покрету. Промовишу се Основна права свих потрошача и енергично захтева да се она поштују, штите и развијају. У случајевима злоупотребе тржишта, друштвених неправди којим се она нарушавају, легитимно се организују мирни протести потрошача, и/или прикладни облици грађанске непослушности, јер су то легитимна средства борбе потрошача против неправди које им се чине.