Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetim apostolima Petru i Pavlu – Petrovdan.

Ovaj praznik pomen je na stradanje Svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere.

Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom Crkve.

Sveti apostol Petar bio je jedan od dvanaestorice apostola i pominje se kao jedan od najodanijih Hristovih sljedbenika. Reči „Ti si Hristos, Sin Boga Živoga“, zapisane u Jevanđeljima, izraz su negove tvrde vere u hrišćansko spasenje, pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama.

Predanje kaže da je Sveti apostol Petar prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju.

Njegovo pravo ime bilo je Simon, a Petar (na grčkom znači „kamen“ ili na hebrejskom Kifa) mu je dao Hristos zbog njegove tvrde vere.

„Ti si, Petre, stena na kojoj ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena neće joj ništa moći“, kaže Jevanđelje po Mateju.

Sveti apostol Petar smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao – Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavetu.

Nakon Hristovog vaznesenja i silaska Svetog Duha na apostole, propovedao je veru po Palestini, Siriji, Antiohiji, Maloj Aziji i Rimu, gde je dva puta boravio.

Kao episkop proveo je sedam godina u Antiohiji i tada je za sledbenike Hristovog učenja nastao pojam hrišćani.

U „Prologu“ episkopa Nikolaja Velimirovića apostol Petar je predstavljen kao „neustrašivi i silni propovednik Jevanđelja“, čije se ime pominje posle silaska Svetog Duha na apostole i posle besede koju je održao u Jerusalimu, kada je „pridobio i preobratio u hrišćanstvo 3.000 duša“.

Za vrijeme vladavine imperatora Nerona u progonu hrišćana uhvaćen je i bačen u tamnicu.

U crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige Svetog Petra kao znamenje snage svetitelja u koje ga je okovao car Irod, progonitelj hrišćana. Predanje kaže da su verige same spale sa ruku i nogu svetitelja na pojavu anđela Božjeg.

Sveti apostol Pavle rodom je iz Tarsa i prvo je bio farisej Savle i veliki progonitelj hrišćana.

Bio je veoma obrazovan i imao je status građanina Rima. Pavle nije spadao u grupu prve dvanaestorice apostola, već u tzv. sedamdeset drugih apostola.

Predanje kaže da je oko deset godina bio mlađi od Hrista sa kojim se nikada nije sreo, ali da je u njega poverovao i postao jedan od najvećih propovednika i teologa prve hrišćanske crkve.

„Gospod mu se javio… i čudesno ga preobratio u veru Hrišćansku“, zapisao je u „Prologu“ episkop Velimirović.

Kada je krenuo u Damask, na putu je sevnula munja i začuo se glas s neba: „Savle, Savle, zašto me progoniš“, nakon čega je oslepeo.

Savle je tri dana bio slep, ali mu se vid vratio posle krštenja.

Kako kaže predanje, propovedao je Jevanđelje od Arabije do Španije.

Uzevši ime Pavle, od reči „paulus“ što znači mali, propovedao je hrišćanstvo na većem području Mediterana.

Dvanaest poslanica Svetog Pavla čini deo Novog zaveta.

Car Neron, veliki progonitelj hrišćana, pogubio je oba svetitelja u Rimu. Pavle je uhapšen u Rimu i bačen u tamnicu. Pogubljen je zajedno sa Petrom. Pavlu je odrubljena glava, a Petar je raspet na krst naopačke.

Na ikonama ova dva sveca predstavljaju se zajedno – Petar drži ključeve u ruci, a Pavle mač.

Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Kod Srba Petrovdan je slava pekara i ribara.

Svete apostole istovremeno slave sve pravoslavne crkve koje poštuju Julijanski kalendar, dok su zapadne hrišćanske crkve ovaj praznik obeležile pre 13 dana, objavivši i veliki hrišćanski jubilej – dva milenijuma od rođenja svetog apostola Pavla.

Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo.