Dan reke Save obeležava se 1. juna od 2007. godine kada je službeno proglašen od strane Savske komisije. Ovaj praznik je ustanovljen sa ciljem promovisanja značaja reke Save, njenih izuzetnih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskog potencijala. 

Sava u Beogradu, Foto: turizamusrbiji.rs

Kako nastaje? 

Sava nastaje u Sloveniji spajanjem dve manje reke – Save Dolinke i Save Bohinjke. U Srbiju ulazi iz Hrvatske i kod Beograda, uliva se u Dunav. Protiče kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Pritoka Dunava 

Sava je po dužini treća, po površini sliva druga, a po količini vode najveća pritoka Dunava.

Koje su njene najveće pritoke? 

Dugačka je 944 kilometr. Od izvora do ušća prima 249 pritoka. Najveće pritoke reke Save su Kolubara, Mirna, Drina, Kupa, Orljava, Bosut, Una, Vrbas, Bosna i Krka.

Gradovi na Savi

Najveći gradovi na Savi su – Zagreb, Sisak, Slavonski Brod, Županja, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Brčko, Sremska Mitrovica, Šabac i naravno Beograd. Procenjuje se da u basenu Save živi oko 8.176.000 stanovnika.

Planinska i ravničarska reka

Do Ljubljane Sava je planinska reka, a dalje prema Zagrebu pad se značajno smanjuje te ona poprima karakteristike ravničarske reke.

Šta znači ime Save?

Ime „Sava“ vodi poreklo od grčke reči „sa“, „sos“ što znači – jak, snažan, siguran.

Izvor: RTS