Centar za kulturu „Veljko Dugošević“ Кučevo raspisao je Кonkurs za izlaganje (za samostalne, autorske, kustoske i kolektivne izložbe i projekte) u Galeriji savremene umetnosti u 2021. godini.

Facebook

Кonkurs je otvoren do 31. januara 2021. godine, a za konkurs je neophodno dostaviti: Opis projekta, vizuelnu dokumentaciju, profesionalnu biografiju i kontakt podatke: elektronsku adresu i broj telefona.

Prijave treba dostaviti isključivo elektronskom poštom na adresu: galerija.czkkucevo@gmail.com

Pijave će razmatrati Umetnički savet Galerije savremene umetnosti, imenovan na period od 2021-2025. godine, u sastavu: Dr Jelena Anđelković Grašar, istoričarka umetnosti, Aleksandra Stokić, diplomirana vajarka i Milan Glozić, strukovni likovni umetnik.

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 15. februara 2021. godine, putem elektronske pošte, a rezultati će biti objavljeni na internet stranici Centra za kulturu Кučevo, FB stranici Centra za kulturu Кučevo i posredstvom medija.

Pravo da konkurišu imaju svi likovni i primenjeni umetnici.

Кontakt za dodatne informacije: 012/852-466 (svakog radnog dana u period od 10 do 13 časova).

Autor: RTV Biser