Od 17. decembra se u Zavodu za javno zdravlje Požarevac, građani mogu testirati na SARS CoV-2 antigenskim (brzim) testovima:

  •     sa uputom izabranog lekara i
  •     na lični zahtev (komercijalno testiranje). Uplata se vrši na račun RFZO.

Ilustracija/Pixabay

Testiranje na lični zahtev (komercijalno testiranje)

  1. Državljani Republike Srbije i strani državljani sa stalnim boravištem ili regulisanim privremenim boravkom u RS, članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica.

– UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

– SVRHA UPLATE: ANTIGENSКO TESTIRANJE

– PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

– ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

– IZNOS: 3.500 DINARA – CENA SE PRIMENJUJE OD 15. DECEMBRA 2020. GODINE

– RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

– POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):

Jedinstveni matični broj građana za državljane Republike Srbije, broj pasoša ili broj inostranog osiguranja za strane državljane

  1. Drugi strani državljani

– UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

– SVRHA UPLATE: ANTIGENSКO TESTIRANJE

– PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

– ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

– IZNOS: 7.000 dinara – CENA SE PRIMENJUJE OD 15. DECEMBRA 2020. GODINE

– RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

– POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

Testiranje se može obaviti u prijemnoj ambulanti Zavoda za javno zdravlje radnim danima od 9:00 do 14:00 i subotom od 8:00 do 10:00 časova. Sa sobom poneti uput izabranog lekara ili dokaz o uplati na račun RFZO.

Rezultat dobijen u našoj laboratoriji, kao i drugim laboratorijama državnih ustanova se postavlja u bazu podataka obolelih u Srbiji i time se stiče uslov da bliski kontakti potvrđenih budu procesuirani u smislu kućnog karantina i dobijanja adekvatnog rešenja Ministarstva zdravlja, kojim se pravda odsustvo sa posla.

Autor: RTV Biser, Izvor: ZZJZP