Prema „Rangiranju najuticajnijih ličnosti u istoriji”, Anštajn je „najveći naučnik 20. veka i jedan od najsuperiornijih intelektualaca svih vremena”.

Foto: Vikipedija

Ajnštajnova popularnost je takođe dovela do široko rasprostranjenog korišćenja njegovih slika u svrhu reklamiranja i prodavanja robe, uključujući i registraciju „Alberta Ajnštajna” kao zaštitnog znaka.
Albert Ajnštajn rođen je 14. marta 1879. godine. Bio je teorijski fizičar, jedan od najvećih umova i najznačajnijih ličnosti u istoriji sveta.

Anštajn je studirao matematiku i fiziku na Politehničkoj akademiji u Cirihu. Tu se oženio Milevom Marić, matematičarem, koja je, prema novijem relevantnim istraživanjima, imala znatno veću ulogu u njegovom naučnom radu, nego što se pretpostavljalo. U Nemačkoj je živeo sve do dolaska nacista na vlast, 1933, kada je emigrirao u Sjedinjene Američke Države, gde je i umro. Ajnštajn je objavio specijalnu, a zatim i opštu teoriju relativiteta, a takođe je, pomoću kvantne teorije, objasnio zakon fotoelektričnog efekta. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku, 1921. godine za radove na polju kvantne teorije.

Preminuo je u Prinstonu, 18. aprila 1955. godine.