Babice su najčešće ženske osobe, koje pomažu ženama prilikom porođaja. Babice se razlikuju od medicinskih sestara ali mogu biti obučene da rade kao medicinske sestre. U Francuskoj ih nazivaju “Mudrim ženama”.

Foto: Pixabay

Međunarodni dan babica 5.maj ustanovila je Internacionalna konfederacija babica 1992.godine.

Babice se pominju u Bibliji u Starom zavetu u “Knjizi izlaska” gde su opisane kao heroine koje su lukavstvom izbegle surovu naredbu tadašnjeg egipatskog faraona da ubiju svakog muškog potomka Herbeja na rođenju.

Tokom srednjeg veka uloge babice se najčešće prihvatala porodiljina drugarica i osim što bi pomagala prilikom porođaja brinula bi i o majci i bebi, kao i o domaćinstvu dok se porodilja ne oporavi. Takve žene bi se nazivale “Božije sestre”.

U novije vreme je postalo zanimanje koje je organizovano od strane društva i za koje postoje posebne škole. U Engleskoj je 1881.godine osnovan Kraljevski koleđž za babice, koji je imao za cilj da promoviše ovo zanimanje jednačeći ga sa naukom i umetnšću. Mnoge babice danas pripadaju ovoj organizaciji.

Prva stručna škola za babice osnovana je 1899.godine u Beogradu, a krajem sedamdesetih godina dvadesetog veka otvara se smer za babice sa višom stručnom spremom. Savremena babica radi na ličnom usvršavanju i stalnoj edukaciji.