Спортисти у Србији од јуче могу да тренирају на отвореном, уз поштовање мера које је утврдио Кризни штаб за сузбијање новог корона вируса.

Foto: Pixabaу

Како се наводи у инструкцијама за отпочињање тренажног процеса у Србији, спортисти током тренинга морају бити удаљени најмање два метра, а за сваког спортисту мора постојати простор од најмање 10 квадратних метара.

На тренингу истовремено може бити највише 10 особа, укључујући и тренера, док број техничког и другог особља мора бити сведен на апсолутни минимум и то тако да ни у једном моменту укупан број особа на делу у коме се одвија тренинг не може прећи број од 12 људи.

Спортиста је при доласку и одласку са тренинга дужан да носи заштитну маску и рукавице, да долази или одлази сам или у друштву само једне особе, као и да се придржава свих мера физичког размака као мере превенције.

Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су свлачионице, туш кабине и слично је могуће само ако се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије.

При доласку на тренинг, организатор тренинга је дужан да прикупи информације од сваког спортисте, тренера, техничког и другог особља о постојању неког од симптома које може указивати на инфекцију вирусом ЦОВИД-19. Ако постоји било какав симптом, спортиста неће бити пуђтен у објекат, удаљава се са тренинга и упућује надлежном лекару.

Такође, при доласку на тренинг свима који учествују у његовој реализацији мери се температура. Свако ко има повишену температуру се удаљава са тренинга и упућује лекару.

Организатор тренинга је дужан, такође, да пре и после тренинга дезинфикује фиксиране спортске справе, лопте, као и да у спортском објекту постави средства за дезинфекцију руку, одеће и обуће спортиста.

Све затворене просторије које користе спортисти, тренери и друго особље морају се редовно проветравати природним путем. Употреба централне климатизације није дозвољена.

Препоручује се свим националним спортским савезима и клубовима да када год је то могуће организују контролисане (карантинске) тренажне припреме својих спортиста.

Ако то организују, сви спортисти, тренери и остало особље пре доласка на припреме морају бити тестирани на присуство ЦОВИД-19 и не смеју да напуштају смештај одређен за карантинске припреме.

Извор: МОС