Na današnji dan, 28- maja 1834. godine srpski jezik je uveden kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je dotad vođena isključivo na turskom.

Foto: Vikipedija

Turski jezik je bio veoma rasprostranjen na ovim prostorima, a komunikacija između srpskih i turskih vladara čak 30 godina nakon oslobođenja Srbije odvijala se isključivo na turskom jeziku sve do 28. maja 1834. godine. Tog dana je knjaz Miloš Obrenović vratio jedno pismo turskog vezira uz poruku:

„Evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa mi ga onda ‘vamo pošaljite.“

Od tada se prepiska sa turskim vlastima vodila isključivo na srpskom jeziku. Ovaj događaj desio se za vreme Vuka Karadžića, koji je 16 godina ranije objavio prvo izdanje „Srpskog rečnika“ i napravio reformu jezika koji danas koristimo.

Uvođenje srpskog jezika značilo je ogromnu diplomatsku pobedu i korak ka oslobađanju od turskog ropstva, koje je delimično ukinuto 1878. godine na Berlinskom kongresu. Srbija je tada dobila nezavisnost, da bi potpuno oslobađanje usledilo početkom 20. veka, tokom Balkanskih ratova, kad su Turci proterani sa Kosova i Metohije i iz Makedonije.

Uprkos tome, uticaj turskog je, i te kako, ostavio traga u srpskom jeziku što brojni turcizmi u svakodnevnoj upotrebi i dan-danas pokazuju.