U skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima i nacionalnim preporukama za imunizaciju stanovništva, vakcinacija protiv gripa u Republici Srbiji se sprovodi četvorovalentnom (sezonskom) vakcinom koja pored tipa A(H1N1) virusa gripa, sadrži tip A(H3N2) i dva tipa B virusa u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2020/2021., a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje u populaciji u sezoni 2020/2021.

Ilustracija/Pixabay

Zavodu za javno zdravlje Požarevac je prema planu za sezonu 2020/2021 distribuirana količina vakcina predviđena za Braničevski i Podunavski okrug, ukupno 15.050 doza. Istog dana su vakcine dobili svi domovi zdravlja na teritoriji oba okruga, 8.250 doza za Braničevski i 6.800 doza za Podunavski okrug.

Ovogodišnja vakcina je Influvac Tetra holandskog proizvođača Abott Biologicals B.V.

Influvac Tetra je vakcina namenjena deci starosti od treće godine i odraslima. Vakcinacija se sprovodi kod osoba sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajima rada bubrega, osoba sa oslabljenim imunitetom, trudnica, gojaznih osoba itd. Pored navedenih potrebno je obuhvatiti osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlene i smeštene u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost. Preporučena je primena ove vakcine i kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku, ali i članova porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovana vakcina.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2–3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi 6–12 meseci. Imajući u vidu različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, a da se što je najvažnije sprečavaju moguće teže komplikacije, od kojih je najčešća zapaljenje pluća i smrtni ishod kao posledica nastalih komplikacija. Izuzimajući privremene ili trajne kontraindikacije, ovu vakcinu je moguće aplikovati već u uzrastu od navršene tri godine života. Preosetljivost na jaja, pileće proteine, gentamicin i formaldehid su najčešće kontraindikacije kod ove vakcine. Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imunosupresivne terapije, kao što su kortikosteroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija.

Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

Autor: RTV Biser, Izvor: ZZJZP