Od ponedeljka do petka više ulica i naselja ostaće bez električne energije.

Pixabay

 

Ponedeljak07.09.2020.

09:00-13:00 u Požarevcu ul Miloša Pocerca– radovi na NN mreži

10:00- 12:00 sela: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Biskuplje, Đurakovo i deo Kalinovca – radovi na dalekovodu

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis

09:00 – 16:00 Manastir Gornjak (Petrovac)

Utorak  08.09.2020.

09:00-14:00 u Požarevcu  ul.Jelene Ćetković – radovi na NN mreži

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis

Sreda  09.09.2020.

09:00 – 14:00 selo Dubravica od trafostanice kula prema gradu- radovi na NN mreži

08:00 – 13:00 selo Majilovac – od rešetkasto-stubne trafostanice prema cigan – mali

08:30 – 14:00 selo Radenka zaseoci Babaonj i Bešinjon

Četvrtak 10. 09.2020.

08:00-14:00 sela: Ram, Zatonje, Kalinovčić i deo Kalinovca

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis

Petak 11. 09.2020.

08:00-14:00 sela: Ram, Zatonje, Kalinovčić i deo Kalinovca

09:00-14:00 deo naselja Dubravica od KBTS Dubravica 3 prema Batovcu

 

U slučajulošihvremenskihuslovaradovimogubitiodloženi.