Na sednici Skupštine grada Beograda koja je održana 30.07.2020. godine, usvojene su  izmene i dopune Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda. Ove izmene i dopune se odnose na uređenje nelegalno oglašavanja na teritoriji grada Beograda uz uvođenje solidarne odgovornosti oglašivača i prenosioca reklamne poruke (korisnika mesta za oglašavanje) u slučaju kršenja odredaba i propisanih zabrana Odluke.

Foto: Pixabay

Razlozi za uređenje ove oblasti proistekli su iz potrebe da se pravno uredi faktičko korišćenje otvorenih površina postavljanjem sredstava za oglašavanje tj.njihovo korišćenje bez dozvole, odnosno odgovarajućeg akta i to propisivanjem obaveze plaćanja naknade utvrđene posebnom odlukom Skupštine gradaBeograda, kao ipropisivanjem zabrane i kazne za lica koja se na tim sredstvima oglašavaju, čime se utiče na pravnu sigurnost kako oglašivača, tako i prenosioca oglasne poruke.

Naime, faktičko stanje na teritoriji grada je da pored pravnih i fizičkih lica koja, kao korisnici mesta za oglašavanje, imaju dozvole za postavljanje sredstava za oglašavanje imaionihkojinemajudozvole, kao i da se bez dozvole najčešće pozicioniraju reklame po stambenim zgradama, fasadama, javnim i drugim površinama, bilbordima, te da je prema dosadašnjoj Odluci o oglašavanju za kršenje odredbi i pravila oglašavanja odgovara osamo korisnik mesta za oglašavanje odnosno lice koje prenosi oglasnu poruku.

Predmetnim izmenama i dopunama je propisano da lice koje na otvorenoj površini postavi sredstvo za oglašavanje ,ili ga koristi bez dozvole, odnosno akta predviđenog Odlukom, ima obavezu plaćanja naknade u skladu sa Odlukom o plaćanju naknada za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Beograda.

Obaveza plaćanja naknade se utvrđuje počev od prijema odgovarajućeg akta nadležne komunalne inspekcije do uklanjanja sredstva za oglašavanje.

Ukoliko se ne može utvrditi ko je prenosilac oglasne poruke, naknadu će plaćati lice koje se oglašava na sredstvu za oglašavanjekoje je postavljeno ili se koristi bez dozvolei to ukoliko ne poseduje oglasnu deklaraciju.

Oglasna deklaracija je isprava koja u skladu sa Zakonom o oglašavanju sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke i predviđeni period i način oglašavanja. Oglasnu deklaraciju sa ovim podacima, oglašivači prenosilac oglasne poruke, dužni su da čuvaju tokom trajanja oglašavanja i 30 dana od prestanka tog oglašavanja.

Iz napred navedenog proizilazi da, ukoliko nadležna komunalna inspekcija nije u mogućnosti da utvrdi identitet korisnika mesta, odnosno lica koje vrši oglašavanje i koje je postavilo sredstvo za oglašavanje, sve obaveze i kazne koje proizilaze kao posledica ovih aktivnosti, biće predmet obaveze lica koje se oglašava, odnosno klijenta.

Istovremeno, izmenama i dopunama predmetne Odluke, propisuju se izabrane za lica koja se oglašavaju na sredstvima za oglašavanje koja su postavljena bez dozvole, kao i prekršajne kazne u odgovarajućem iznosu, predviđene za kršenje tih zabrana.

Sa sadržajem napred navedenih izmena možete se   upoznati na portalu Službenog lista grada Beograda na linku: http://sllistbeograd.rs/pdf/2020/89-2020.pdf#view=Fit&page=7

Izvor: pks.rs