Zajednička programska rumunsko-srpska radna grupa odobrila je prvu verziju Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027.

Foto; mei.gov.rs

Dokument se zasniva na zaključcima procesa konsultacija sa ključnim akterima, na politiku ciljeva i posebnim ciljevima odabranim za finansiranje za period nakon 2020. godine, u korelaciji sa teritorijalnom analizom programskog područja, preporukama Evropske komisije iz dokumenta Cross-Border Orientation Paper  i zaključcima diskusija u okviru sastanaka Zajedničke programske grupe.

Kroz budući Program prekogranične saradnje Interreg-IPA Rumunija-Srbija, finansiraće se sledeća četiri cilja:

-Zelenija Evropa – sa nižom emisijom ugljen dioksida, promovisanjem prelaska na zelenu energiju, zelene i plave investicije, kružnu ekonomiju, prilagođavanje klimatskim promenama i sprečavanje i upravljanje rizikom.

-Socijalnija Evropa – koja sprovodi Evropski stub socijalnih prava, poboljšanjem pristupa inkluzivnim uslugama, poboljšanjem pristupa i kvaliteta obrazovanja, obezbeđivanjem jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti, razvojem infrastrukture potrebne za postizanje ovih dugoročnih ciljeva, preko granica.

-Evropa bliža građanima – kroz podsticanje održivog i integrisanog razvoja urbanih, ruralnih i primorskih područja, kao i lokalnih inicijativa.

-Sigurnija Evropa – specifični Interreg cilj kroz akcije u oblasti upravljanja granicama, kao i upravljanja mobilnošću i migracijama, uključujući zaštitu migranata.

Zainteresovane institucije su pozvane da na e-mail adresu programa:romania-serbia@mlpda.ro  dostave komentare i predloge za poboljšanje nacrta programskog dokumenta do 1. septembra 2020. godine.

Programski dokument možete pregledati na linku http://www.romania-serbia.net/wp-content/uploads/programming/Draft%20OP.pdf.