Kultura desk Srbija, u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić” Loznica, organizuje od 13. do 16. jula 2020. godine u Tršiću seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata”.

Foto: Pixabay

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovale u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti – kako ove tako i narednih godina.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Seminar će biti organizovan za maksimalno 20 učesnika, uz poštovanje propisanih mera zdravstvene zaštite, odnosno preporuka o predostrožnosti u cilju preventivne zaštite svih učesnika i bezbednog održavanja programa seminara.

Detaljnije o uslovima javnog poziva, kriterijumima selekcije učesnika, kao i podnošenju prijava – na sajtu organizatora.

Rok za podnošenje prijava je 3. jul 2020. godine.