U četvrtak, 25. juna 2020. godine najavljeni radovi usloviće nestanak električne energije više naselja.

Foto: RTV Biser

08:30-14:00 Dorište, Maleševo. Žitkovica,  Vojilovo, Krivača, Snegotin – radovi na dalekovodu

09:00-14:00 potrošači u Dubravici koji se napajaju iz TS Dubravica 2 – radovi na NN mreži

08:00-16:00 u Velikom Gradištu ulica Cvijićeva i delovi ulica oko nje (V.Stepe, stefana dečanskog, solunsih ratnika, Ravanička, Pećke patrijarčije, Izvegličko naselje, Dr Boška Vrebalova) – radovi u trafo stanici

08:30-14:00 Turija staro selo – radovi na dalekovodu

08:00-14:00 ulica Boška Buhe u Velikom Gradištu – radovi na NN mreži

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.