Gradsko veće je podržalo odluku Nadzornog odbora Parking servisa Požarevac da se ukinu rezervisana parking mesta u prvoj zoni.

Foto: RTV Biser

Prema obrazloženju odluke, analiza korišćenja parking prostora nakon ukidanja rezervisanih mesta u Tabačkoj ulici pokazala je da se ona retko koriste. To je rezultiralo nedovoljnom iskorišćenošću parking prostora koji je visoko tražen u gradu Požarevcu.

Ukidanjem rezervacija parking mesta u prvoj zoni povećaće se frekvencija vozila na tim parkinzima.

Trenutno se ova usluga naplaćuje 11.600 dinara mesečno, ali će biti izbačena iz cenovnika Parking servisa prema predlogu koji je usvojilo Gradsko veće Požarevca. U cenovniku će ostati samo usluga rezervacije parking mesta u žutoj zoni, po nepromenjenoj ceni od 8.700 dinara.

Konačnu odluku o izmeni cenovnika treba da donese Skupština Požarevca.