U okviru projekta “Biznis inkubator Požarevac: Promocija zapošljavanja i zapošljivosti Roma, povratnika i interno raseljenih lica u Braničevskom okrugu” održani su „Dani karijere“ koji za cilj imaju da podrže marginalizovane grupe unutar romske populacije, uključujući mlade, žene, povratnike po sporazumu o readmisiji i interno raseljena lica, kako bi im omogućio bolje mogućnosti zapošljavanja i zapošljivosti.

Foto: RTV BISER

“Dani karijere” danas su se održali u Kancelariji za Romska pitanja i Kancelariji za mlade u Kostolcu, gde se okupilo više od dvadest pet učesnika zainteresovanih za startap-ove, ali i preduzetnike, kao i mlade ljude kojima je potrebna podrška u razvoju njihovih karijera i poslovnih veština.

SODI

Marija Nestovović, manadžer projekta “Biznis inkubator Požarevac“ je istakla da ovaj projekat već šest godina sprovodi aktivnosti vezano za zapošljavanje mladih Roma i Romkinja, povratnika po sporazumu o readmisiji, samohranih roditelja, i da ove aktivnosti daju odlične rezultate.

Foto: RTV BISER

“U sklopu projekta imamo i niz aktivnosti prevenstveno koji se odnose na dodelu grantova za one koji žele da započnu svoj samostalni biznis, kao i mentorsku podršku svih onih koji su dobili grantove i onih koji žele da zasnuju svoje  preduzeće. Pružamo i podršku u vidu raznih treninga, odnosno kurseva“.

Foto: RTV BISER

Azira Ahmeti ispred „Kancelarije za romska pitanja“ je naglasila da sve što bude trebalo u vezi pomenutog projekta mogu se obratiti u kancelariji, da su ove aktivnosti rađene više puta i da su one urodile plodom.

“Saradnja sa URBO-om je odlična, veliki deo naših korinika je uzelo učešće na projektu i mi nastojimo da ovu saradnju proširimo i na druge programe. U saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okuga iz Požarevca, od jula 2024.godine u Kancelariji za romska pitanja organizovaćemo i  besplatne pravne usluge i besplatno psiho-socijalno savetovalište“, istakla je Azira

Nikola Milenović svim prisutnima je poželeo dobrodošlicu u novootvorenu „Kancelariju za mlade Gradske opštine Kostolac i ovim putem predstavio buduće aktivnosti kancelarije.

Foto: RTV BISER

„Kancelarija je otvorena za sve mlade starosti od 15 do 30 godina sa teritorije Gradske opštine Kostolac. Bavićemo se različitim temama, počev od preduzetništa, razvoja digitalnih veština, digitalnog marketinga, javnog nastupa, ali i svega što mlade ljude interesuje, a sve u cilju njihovog zadovoljstva,  karijernog razvoja i nihovog doprinosa našoj lokalnoj zajednici. Tako da je kancelarija za sve otvorena.  Biznis inkubatori žele da podrže kreativne i inovativne ideje mladih preduzetnika koji nemaju dovoljno sredstava za početnički kapital i da proizvede uspešne firme koje će posle inkubacionog perioda postati finansijski održive i samostalne“, rekao je Milenović.

„Grad Požarevac je raspisao  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava državne pomoći iz  budžeta Grada  Požarevca za 2024. godinu, a u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za period  od  2024. do 2026. Godine. Javni poziv se odnosi na sva pravna lica koja su osnovana I koja funkcionišu na teritoriji Grada Pozarevca. Ukupan iznos koji će se dodeliti potencijalnim investitorima je 25 miliona dinara.Preduzetnici imaju mogućnost da konkurišu I do 10.000 eura bespovratnih sredstava, a da im nisu potrebna sredstva obezbedjenja od banke. To je fantastična mogućnost za sve one ljude koji su pokrenuli svoje sopstvene biznise da unaprede svoj biznis i da krenu da zarađuju na otvorenom tržištu“, istakao je predsednik Udruženje Roma Braničevskog Okruga, Vladimir Petrović.

Foto: RTV BISER

Petrović je naglasio da će i ubuduće preko „Kancelarije za Romska pitanja“ ali i „Kancelarije za mlade Kostolac“ sve zainteresovane obaveštavati  o podršci Grada Požarevca, domaćih i medjunarodnih donatora, Javnih poziva od strane EU, GIZ-a, i da će time doprineti održivoj saradnji, a u cilju sveobuhvatne integracije, ne samo romske zajednice, nego i svih ljudi koji su nezaposleni i kojima su ovi programi praktično i namenjeni.

Foto: RTV BISER