Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac organizuje Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače Braničevskog okruga.

Foto: RTV Biser

Ovogodišnja predavanja su 28. i 29. februara i 1. marta.

U periodu od 28.02.2024. do 01.03.2024. godine, održaće se zimska škola, mesto Požarevac, opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac.

Zimska škola počinje 28.02.2024. godine, u 10:15 sati, prema sledećem rasporedu:

28-02-2024.
10:15 do 11:00 Konzervacijska obrada zemljišta, eksterni predavač Bogdan Garalejić
11:00 do 11:30 Proizvodni progran kompanije Basf, eksterni predavač Đorđe Nikolić
12:00 do 12:30 Sortiment i zaštita ratarskih useva, eksterni predavač Nikola Terzić
12:30 do 13:00 Program kompanije Agromarket u zaštiti ratarskih useva, eksterni predavač Mladen Đorđević
13:00 do 13:30 Program kompanije Agromarket u ishrani ratarskih useva, eksterni predavač Miloš Todorović
13:30 do 14:00 KWS hibridi za 2024.godinu, eksterni predavač Nenad Đorđević
14:00 do 14:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi, savetodavac Bojan Stević
14:30 do 15:00 Tretman voća u fazi mirovanja, savetodavac Miloš Radovanović
15:00 do 15:30 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu, savetodavac Danijela Ilić

29-02-2024.
10:00 do 10:30 Uloga biopesticida u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, eksterni predavač Predrag Milovanović
10:30 do 11:00 Hibridi suncokreta za 2024.godinu, eksterni predavač Aleksandar Stevanović
11:00 do 11:30 Agotehničke mere u proizvodnji kukuruza i proizvodni program, eksterni predavač Dejan Milosavljević
12:00 do 12:30 Agrotehničke mere u uslovima suše i proizvodni program, eksterni predavač Nebojša Lazarević
12:30 do 13:00 Program kompanije Galenika Fitofarmacija, eksterni predavač Koviljka Teomirović
13:00 do 13:30 Uticaj klimatskih promena na poljoprivredu, eksterni predavač Dragan Terzić
13:30 do 14:00 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštiićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa, savetodavac Aleksandar Stojanović
14:00 do 14:30 Adaptacija proizvodnje vina na klimatske promene, savetodavac Ana Đorđević
14:30 do 15:00 Regenerativna poljoprivreda, savetodavac Violeta Stanković

01-03-2024.
10:00 do 10:30 Doprinos nauke i struke unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji, eksterni predavač LJubiša Kolarić
10:30 do 11:00 Zaštita ratarskih useva i promovisanje AS hibrida i pesticida, eksterni predavač Ivan Jovanović
11:00 do 11:30 Proizvodni program kompanije Pioneer-Corteva, eksterni predavač Nenad Gajić
12:00 do 12:30 Traiko-tečno folijarno đubrivo, eksterni predavač Stefan Đorđević
12:30 do 13:00 Ponuda OS hibrida za 2024.godinu, eksterni predavač Dušan Bogdanović
13:00 do 13:30 AgAR-univerzalni autonomni poljoprivredni robot , eksterni predavač Nikola Velčev
13:30 do 14:00 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Sreten Danilović
14:00 do 14:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima, savetodavac Nenad Vujčić
14:30 do 15:00 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS, savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja Zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, zaštite bilja, agrarne politike i E-agrara.