Agencija za privredne registre Srbije saopštila je da, na osnovu Zaključka Vlade Srbije, obustavlja rad sa strankama na svojim šalterima do prestanka vanrednog stanja ili do donošenja drugog akta Vlade.

Agencija je obezbedila nesmetani nastavak obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, uz poštovanje svih zakonskih rokova za odlučivanje.

Korisnicima su i dalje na raspolaganju sledeći eServisi APR-a: eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO, eRegistracija osnivanja preduzetnika, eGrađevinske dozvole, eDostavljanje finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sve ostale registracione prijave, dokumentacija i zahtevi treba da se šalju u papirnoj formi, putem poštanskih operatora, kao i do sada.

Propisani obrasci su objavljeni na internet stranici Agencije, u odeljku Registri, na linku Obrasci, ali Agencija, takođe, prima i podneske građana u slobodnoj formi, u pisanom obliku iz kojih se nedvosmisleno vidi razlog podnošenja zahteva.

Najtačnije i najažurnije informacije o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, kao i obrasci registracionih prijava, modeli akata i naknade objavljeni su na sajtu Agencije, gde se može pratiti i tok prijema i obrade svakog pojedinačnog predmeta, putem stranice Pretrage-Pretrage podataka o primljenim prijavama i žalbama.

Pitanja se mogu postavljati Info centru putem telefona 011 20 23 350 i elektronske pošte info@apr.gov.rs.

Građani mogu potražiti odgovore na pitanja i putem telefona organizacione jedinice u Požarevcu 012/220-051.

Pravna pomoć se sada pruža samo elektronskim putem, a spisak elektronskih adresa, za pitanja o registrima, objavljen je u „Kontaktima“ na sajtu APR-a.

 

Izvor: APR