Агенција за привредне регистре Србије саопштила је да, на основу Закључка Владе Србије, обуставља рад са странкама на својим шалтерима до престанка ванредног стања или до доношења другог акта Владе.

Агенција је обезбедила несметани наставак обављања послова из своје надлежности, уз поштовање свих законских рокова за одлучивање.

Корисницима су и даље на располагању следећи еСервиси АПР-а: еРегистрација оснивања једночланог и вишечланог ДОО, еРегистрација оснивања предузетника, еГрађевинске дозволе, еДостављање финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника.

Све остале регистрационе пријаве, документација и захтеви треба да се шаљу у папирној форми, путем поштанских оператора, као и до сада.

Прописани обрасци су објављени на интернет страници Агенције, у одељку Регистри, на линку Обрасци, али Агенција, такође, прима и поднеске грађана у слободној форми, у писаном облику из којих се недвосмислено види разлог подношења захтева.

Најтачније и најажурније информације о процедурама и документацији потребној за регистрацију, као и обрасци регистрационих пријава, модели аката и накнаде објављени су на сајту Агенције, где се може пратити и ток пријема и обраде сваког појединачног предмета, путем странице Претраге-Претраге података о примљеним пријавама и жалбама.

Питања се могу постављати Инфо центру путем телефона 011 20 23 350 и електронске поште info@apr.gov.rs.

Грађани могу потражити одговоре на питања и путем телефона организационе јединице у Пожаревцу 012/220-051.

Pravna pomoć se sada pruža samo elektronskim putem, a spisak elektronskih adresa, za pitanja o registrima, objavljen je u „Kontaktima“ na sajtu APR-a.

 

Извор: АПР