Zakonski rok za dostavljanje redovnog finansijskog izveštaja za 2023. godinu za obveznike koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj godini ističe 1. aprila obaveštavaju iz Agencije za privredne registre.

Pixabay

„S obzirom da je zakonom propisan 31. mart kao zakonski rok za dostavljanje ovog izveštaja, a da taj datum ove godine pada u neradni dan, rok se pomera na ponedeljak, 1. april, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku“.

Takođe, Agencija navodi da će za vikend i u ponedeljak 1. aprila do ponoći, kada ističe rok, biti organizovana dežurstva zaposlenih, kojima se obveznici mogu obratiti radi rešavanja spornih situacija na sledeće elektronske adrese:

Tokom vikenda i u ponedeljak, 1. aprila, do ponoći, a kada ističe rok, Agencija će organizovati dežurstva zaposlenih. Radi rešavanja spornih situacija, obveznici se mogu obratiti na sledeće elektronske adrese:

  • obveznicifi@apr.gov.rs -za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku
  • sd@apr.gov.rs – za rešavanje pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu ili potpisivanjem i
  • finizvestaji@apr.gov.rs- za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja koja nisu dostupna na internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja.

Sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu, objavljene su na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja.