Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu objavila je konkurs za prijem dece u celodnevni boravak i upis u pripremni predškolski program za 2024/25.godinu.

Foto: RTV Biser

Zahtevi za upis treba da se podnesu putem elektronske usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava u periodu od 1. do 22. aprila.

Pravo na upis imaju deca rođena do 29. februara 2024. godine.

Preliminarne liste upisane dece biće dostupne od 30. maja na informacionim tablama svih objekata Ustanove i na veb-sajtu vrtića. Roditelji ili staratelji mogu da podnesu prigovor pismeno, predajući ga upravi predškolske ustanove od 31. maja do 7. juna.

Konačna lista upisane dece će biti objavljena 21. juna na informacionim tablama svih objekata vrtića i na veb-sajtu ustanove.

Prvi upisni period za decu u celodnevni boravak za 2024/25. godinu trajaće od 24. juna do 10. jula svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Drugi upisni rok za decu u celodnevni boravak za radnu 2024/25. godinu biće od 15. avgusta do 27. avgusta, takođe od 8 do 12 časova svakog radnog dana.

Roditelji koji do 27. avgusta ne sklope ugovor sa ustanovom o programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja deteta u celodnevnom boravku smatraće se da su odustali od upisa.

Izuzetak čine roditelji čija deca navrše godinu dana života u periodu od 1. oktobra 2024. do 28. februara 2025. i koji su u obavezi da zaključe ugovor najkasnije 15 dana od rođendana deteta.

Za pripremni predškolski program koji traje 4 sata dnevno, deca rođena od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. moraju biti upisana.

Prvi upisni period za pripremni predškolski program traje od 20. maja do 31. maja, svakog radnog dana od 8 do 12 časova. Drugi upisni period za pripremni predškolski program trajaće od 15. avgusta do 27. avgusta, od 8 do 12 časova svakog radnog dana.