Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Žabari, a na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja koju je donela Vlada Republike Srbije, obaveštava građane Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabari, a dolaze iz zemalja ugroženih COVID-19, odnosno CORONA-VIRUSOM da su u obavezi da budu u samoizolaciji od najmanje 14 dana, pod krivičnom odgovornošću. Ova mera će biti striktno kontrolisana i njeno kršenje biće najstrože sankcionisano.

Građani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabari, a dolaze iz zemalja ugroženih COVID-19, odnosno CORONA-VIRUSOM iz Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke dužni su da budu u izolaciji u trajanju od 28 dana, a sve u sdkladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 29/2020).

Izvor: zabari.org.rs