Opština Žabari raspisala je Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Žabari a koji će se sufinansirati iz budžeta opštine Žabari i Ministarstva rudarstva i energetike.

Anonymous man installing window in room

Foto: Pixels

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredni subjekti koji vrše isporuku i ugradnju materijala, opreme i uređaja za energetsku sanaciju putem mera energetske efikasnosti