Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику расписао је Јавни позив за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за суфинансирање мера популационе политике за 2020. годину.

Право учешћа имају општине и градови, а услов је да јединице локалне самоуправе у сопственим буџетима имају предвиђена средства за спровођење предложених мера, да имају тело или особу задужену за питања демографије и популационе политике, као и да су предложене мере у складу са циљевима и наменама овог позива.

Бесповратна средства намењена су за суфинансирање оних мера које се односе на ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, промоцију здравља и репродуктивног здравља, борбу против неплодности, као и популациону едукацију.

За ову намену из буџета је обезбеђено 650 милиона динара. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављиваља позива у Службеном гласнику Републике Србије.

Више детаља о Jавном позиву, неопходној документацији и начину пријављивања доступно је овде.