Пореска управа подсећа предузетнике-паушалце да 18. фебруара истиче рок за плаћање месечних обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за јануар 2020. Године.

Решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима-паушалцима достављена су у пореско сандуче на порталу Пореске управе, наведено је у саопштењу.

За приступ порталу Пореске управе неопходан је квалификовани електронски сертификат, који издаје пет сертификационих тела у Републици Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Халцом, Е-Смарт Сyстемс). Уколико приступ пореском сандучету у име предузетника-паушалца врши друго лице, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

Пореска управа подсећа предузетнике паушалце да уколико до сада нису преузели пореска решења, то учине како би могли да испуне своју законску обавезу у року.