Zavod za javno zdravlje Požarevac izdao je saopštenje u vezi vode za piće u Kostolcu u kome se kaže da voda iz vodovoda Kostolac i dalje nije za piće i pripremu hrane, ali može da se koristi za sanitarno higijenske potrebe.

Foto: Unsplash

Naime, nakon sprovedene asanacije izvorišta i mreže u vodovodu Kostolac, 8. maja 2024. godine uzorkovane su analize V obima (Velika analiza) i hidrobiološke analize na 5 tačaka i to: na izvorištima Lovac, Mlava kao i u vodovodnoj mreži. Analize V obima obuhvataju sve parametre koji određuju zdravstvenu bezbednost vode, a hidrobiološke analize obuhvataju prisustvo cijanobakterija i gvožđevitih bakterija.

Analize V obima su u toku, a rezultati hidrobioloških analiza su ispravni.

Zavod za javno zdravlje nastavlja da prati situaciju i da redovno vrši ispitivanja koja su neophodna kako bi se utvrdila zdravstvena bezbednost vode.

Stanovništvo će blagovremeno biti obavešteno kada sve analize budu gotove.