Nakon rezultata fizičko-hemijske i mikrobiološke analize uzorka vode za kupanje plaže Topoljar u Kostolcu od strane Zavoda za javno zdravlje Požarevac, utvrđeno je da je voda fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravna.

Foto: RTV Biser

Zaključak analize je da se voda na kupalištu Topoljar preporučuje za kupanje i rekreaciju, uz obavezno tuširanje nakon kupanja.