Влада Србије утврдила је Предлог закона о играма на срећу, којим се ова област усаглашава са европским, односно међународним стандардима.

Доношењем новог закона створиће се неопходни услови за увођење напреднијег система надзора, обезбедити ефикасније прикупљање буџетских прихода и смањење сиве економије, постићи већи степен друштвене одговорности приређивача игара на срећу и унапредити законски оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Како би се остварили наведени циљеви, нужно је успостављање електронског система надзора и праћење промета приређивача игара на срећу у реалном времену, као и могућност електронске размене података приређивача и софтверског решења Управе за игре на срећу.