Opština Veliko Gradište raspisala je konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za opštinu Veliko Gradište koje realizuju crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Veliko Gradište. Ukupan iznos sredstava koji je predviđen ovim konkursom je 2.000.000 dinara. 

Crkva Veliko Gradiste

Foto: RTV Biser


Na javnom konkursu može da učestvuje crkva ili verska zajednica: koje je upisano u registar crkava i verskih zajednica pri Ministarstvu vlade Republike Srbije nadležnom za poslove vera na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama, čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, koja je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa koja nije u postupku blokade, da se program realizuje na teritoriji opštine Veliko Gradište, da crkva ili verska zajednica ima usvojen svoj godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima koje su od javnog značaja, jedna crkva ili verska zajednica može učestvovati sa jednim predlogom programa/projekta na jednom konkursu, a u toku budžetske godine imaju prava samo jednom na dodelu sredstava.

Sredstva su predviđena za obavljanje graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti ovlašćenih subjekata, koje oni obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima, a naročito za investicione radove na crkvenim objektima, obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture, obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta,  stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata, obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima, saniranje vlage na crkvenim zidovima, izgradnju novih i obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata, organizovanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi, organizovanje crkvenih manifestacija i naučna istraživanja vezana za crkvu.

Maksimalni iznos sredstava odnosno ukupan iznos koji je određen za finansiranje odnosno sufinansiranje prihvaćenih programa ovim konkursom je 2.000.000 dinara.