Opštinska uprava opšttine Veliko Gradište, obustavila je rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Obavljanje poslova nastavlja se putem pisane pošte na adresu Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Žitni trg broj 1, 12220 Veliko Gradište, elektronskom poštom putem mejla milavesna06@yahoo.com, ili na telefon 012/662-179.

Za poslove iz nadležnosti predsednika opštine putem mejla office@velikogradiste.rs ili na telefon 012/662-120.