Општинска управа општтине Велико Градиште, обуставила је рад са странкама путем непосредног контакта.

Обављање послова наставља се путем писане поште на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, електронском поштом путем мејла milavesna06@yahoo.com, или на телефон 012/662-179.

За послове из надлежности председника општине путем мејла office@velikogradiste.rs или на телефон 012/662-120.