Status energetski ugroženog kupca mogu steći domaćinstva koja su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečiji dodatak, korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć kao i domaćinstva sa minimalnim primanjima i prihodima, u skladu sa Uredbom.

Foto: RTV Biser

Opština Veliko Gradište poziva građane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev radi ostvarivanja prava.

Zainteresovana lica mogu da preuzmu Zahtev OVDE

Zainteresovana lica mogu preuzeti zahteve u kancelariji br. 1 Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, 12220 Veliko Gradište.

Zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Opštinskoj upravi Oštine Veliko Gradište svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

Za sve dodatne informacije i pomoć oko popunjavanja zahteva građani se mogu obratiti na br. telefona: 069/801-76-79 i 012/660-444.