Učenici sve tri osnovne škole u opštini Veliko Gradište dobili su danas 45 belih magnetnih školskih tabli koje će zameniti stare, zelene.

Foto: velikogradiste.rs

Nove table direktorima škola uručili su zamenici predsednika opštine i Skupštine opštine, Slađan Marković i Solfina Jovanović, sa saradnicima.

Ove table su nabavljene u okviru projekta uključivanja javnosti u pripremu Odluke o budžetu za 2023. godinu gde su osnovci svih škola sa ove teritorije crtežima iskazali svoje želje na temu “Šta nedostaje mom mestu da bih bio srećniji“ pri čemu su za to i nagrađeni.

Opština modernizacijom škola u svim segmentima, prateći trendove za poboljšanje uslova obrazovanja, ulagaže u obrazovanje sa ciljem da učenicima omogući što bolje i kvalitetnije uslove za praćenje nastave.

Ovom prilikom nabavljeno je ukupno 45 tabli, veličine 1,2 sa 2,4 metra, ukupne vrednosti od 434.700 dinara. Škola “Vuk Karađić“ u Majilovcu dobila je 12 tabli, škola “Miša Živanović“ u Srednjevu 13, a škola “Ivo Lola Ribar“ u Velikom Gradištu 20 tabli.